گالری موگه | Muguet Gallery

درباره برند:
Handmade Silver and Gold Jewelry
مطالعه بیشتر
مطالعه بیشتر
آخرین مجموعه:
گایا
سنگ هايى از دلِ زمين با اشكال طبيعى و تراش نخورده، بر روى پايه اى نامتقارن از جنس نقره كه نقشى زيبا و در عين حال بكر و دست نخورده را خلق مى كند؛ ما را برآن داشت تا نام "گايا" را براى اين مجموعه انتخاب كنيم. "گايا" در اساطير يونانى، تجسم شخصيت زمين و يكى از اصلى ترين و كهن ترين خدايان يونانى است، او اولين الهه زمين است.
مطالعه بیشتر