Mil Clothing Design

درباره برند:
What makes us different is our beliefs.
مطالعه بیشتر
معرفی مجموعه میل
ایدۀ اولیه:
مجموعۀ میل (متشکل از متخصصان حوزۀ گرافیک، تصویرسازی، عکاسی و پژوهش هنر) در اولین گام، با هدف طراحیِ پوشاکِ مناسبِ زنانِ ایران‌زمین،به ایده‌ای متفاوت روی‌آورد. این مجموعه با تمرکز بر موضوع زنان سعی دارد تا به جنبه‌ها و ویژگی‌های بسیاری توجه کند. زنان در طی سالیان گذشته، برای به‌دست‌آوردن یک هویت اجتماعیِ پررنگ، تلاش کرده‌اند؛ به‌طوری که فاصله‌ای چشمگیرمیان آنان با زنان نسل‌های پیشین دیده می‌شود. آنان با حضور در کلیۀ فضاها و بخش‌های اجتماع در تلاش‌اند تا دیدگاهی فارغ از جنسیت به روی‌شان گشوده شود. زنانی که ظرافت و زیبایی ذاتی‌شان در جریان این تکاپو، کم رنگ‌تر به نظر می‌رسد. از طرفی، پوشش به‌عنوان مقوله‌ای که تاریخی به وسعت تاریخ بشریت دارد، علاوه بر جنبۀ پوشانندگی، در زیبایی‌شناسی نقش مهمی را ایفاء می‌کند،که بستر مناسبی برای بازشناسی ظرافت‌های زنانه است. مجموعه، در طراحیِ نقوش ِخود سعی دارد، به زنانِ کلیۀ ادوار توجه کند: از زنِ پستونشینِ دیروز، تا زنِ میدان‌گاهِ امروز. گاه سفره می‌گستراند و مادری می‌کند و گاه گیوه ورکشیده و کلاه‌خود به سر، به میدان در می‌آید.

انتخاب نام:
عقیدۀ «نفَسِ زن در زورخانه حرام است»، یک عقیدۀ کهنه و منسوخ‌شده نیست.هنوز هم قدیمی‌های زورخانه بر این باورند.امروز زنان، نه به گودِ زورخانه که به گودِ اجتماع می‌روند. به میدانِ نبرد با مصائب. هر روز، کلاه‌خود به سر می‌گذارند، میل و کبّاده بر می‌دارند و هم‌رزم می‌شوند.

به پاس همتِ بلندِ زنانِ ایران، نام «میل» را برگزیده‌ایم.

شعار مجموعه:
«این باورها و اندیشه‌های ماست که ما را متفاوت می‌کند».
این شعار علاوه بر این که ایدۀ اولیه را دربرمی‌گیرد، هم‌زمان به موضوع اساسی دیگری نیز اشاره دارد: انتخاب پوشش توسط هر فرد از اندیشه و باورهای او سرچشمه می‌گیرد.

ارائۀ متفاوت:
در گام دوم، داستان‌سرایی و قصه‌گویی، به‌عنوان یکی از مهارت‌های زنان، مورد توجه قرار گرفت . در این سرزمین، زنانِ قصه‌گویِ زیادی را می‌شناسیم، از شهرزاد قصه‌گو تا مادران و مادربزرگ‌های تک‌تک‌مان که کوتاه‌ترین داستانشان لالاییِ شبانه بوده است. گروه میل، بر این اساس، داستان‌سرایی را به‌عنوان الگویی در طراحی وارائه برگزید. طرح‌هایی مثل تشدید، لب‌فروبسته، نگار و برج قوس از این دسته‌اند و با انتقال مفاهیم، دارای دامنۀ تاثیرگذاریِ بیشتری هستند.

قابل ذکر است که کلیۀ مطالب و دیدگاه عنوان‌شده از هر گونه موضع‌گیری و تقابل با مردان تهی است.
مطالعه بیشتر
آخرین مجموعه:
میل
محوریت زنان جامعه ایران برای طراحان میل در پروسه طراحی، گستره‌ای از فعالیت‌ها و جریانات فکری این جامعه را در بر می‌گیرد. از زنان محصور در پوشش و خانه و به اصطلاح زنان پستو‌نشین تا زنانی که گام در صحنه‌ اجتماع می‌گذارند و خواهان نگاه فارغ از جنسیت به عنوان یک انسان هستند. زنانی که برای حقوق اجتماعی خود تلاش می‌کنند و طالب یک هویت مستقل می‌باشند. مسیر دستیابی زنان جامعه‌ی ایران به یک هویت اجتماعی مستقل، پر از چالش‌ها و موانعی‌‌ست که توسط آنان در این سالها طی شده است‌. از نگاه طراحان میل، این حرکت ارزشمندی‌ست که مایه‌ی مباهات این جامعه است‌. و پوشش، به عنوان امری که همه‌ی زنان این جامعه ملزم به استفاده از آن می‌باشند، بهترین بستر برای به تصویر کشیدن این ارزش‌هاست. درنتیجه در طرح‌ها توامان شاهد زنان پستونشینِ لب‌فروبسته و یا زنان کلاه‌خود به سری هستیم که در گودِ اجتماع برای حقوقشان می‌جنگند. زنان متحدی که می‌اندیشند و فکر چاره می‌کنند. به نمایش کشیدن میل و کباده که از ابزارهای ورزش باستانی و زورخانه است در دست زنان، نمادی از توجه به همین نگاه فارغ از جنسیت است و به همین تلاش مداوم برای به دست آوردن امری دست نیافتنی‌. گیوه، نمادی از قدم‌های پیاپی در مسیر این تلاش است. در ادامه به تصویر کشیدن زنان مقتدر و تاثیرگذار در این جامعه مورد هدف قرار گرفت و به طور مثال از قمرالملوک وزیری به عنوان نخستین زنی که به صحنه آمد و آواز خواند، یاد شد.
مطالعه بیشتر