TYPHA Studio | تایفا

درباره برند:
"تایفا" از زمین می گوید، مکالمه ی برگ است و دست.
کیف های " تایفا " با به کارگیری متریال بوم آورد گیاهی و اصول طراحی پایدار خلق می شوند،
و ما در " تایفا استودیو" معتقدیم، رسالت و رویکرد طراح معاصر، ورای یک بیانیه ی صرف در زمینه ی مد،
حرکتی آگاهانه در قبال زمین است.
طراحی و تولید : پروانه زند، مجسمه ساز و صنعت گر/ پونه سلیمانی، فوق لیسانس معماری

At “Typha studio” we pride ourselves on handcrafting innovative vegan bags,
applying traditional weaving methods on local plant-based material.
We consider every contemporary design to be an Earth-conscious action,
rather than a mere fashion statement.
Design and production: Parvaneh Zand, Sculptor/ Pouneh Soleimani, Architect
مطالعه بیشتر
آخرین مجموعه:
خم xom
کیف های زنانه از ابتدای پیدایش، ماهیت کارکردی و سمبلیک در جهت حقوق برابر زنان داشتند، با جیبهای بسیار کوچک مخفی زیر لباس که رابطه مستقیم با محدودیت زمان خارج بودن از خانه داشت یا حمل پول و وسایل خصوصی اندک خانم ها توسط مردان جایگزین شدند، و از این رو این ابزار چه به صورت نمادین و چه ابزاری به استقلال زنان می افزودند. نقش تابوشکن کیف زنانه همسو با تغییرات اجتماعی متحول میشد. در این راستا مجموعه اخیر تایفا استودیو: "خم" ، نیز اشاره ای دارد به یکی از نقش های دیرین زنان در جوامع در حال توسعه و تلاشی ست در جهت تکریم و تاکید بر توانایی و تعادل و قدرت زنانی که همچنان خمره های سفالی آب بر سر، حیات را آبادی به آبادی به تحفه می برند.
مطالعه بیشتر