تینا ابتهاج

مجموعه ی پلاتین:
هر قطعه ویژگی خاص خود را دارد و هیچ قطعه ای از نظر جزییات عین دیگری نیست.
ظروف لعاب دار هستن و قابل شستشو .
به دلیل داشتن لعاب پلاتین (که از نظر ارزشی مثل لعاب طلا می باشد) ظروف قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و ماکروویو نیستند.
مطالعه بیشتر