Story of Zamin | داستان زمین

مجموعه‌ی راهِ ادویه:
راه ادویه، نام مجموعه راه های دریایی و زمینی اسرار آمیز و باستانیست که شرق و غرب دنیا را به هم پیوند می داده است. از حدود دو هزار سال قبل از میلاد از جنوب شرقی آسیا تا جنوب شرقی آفریقا تجارت چوبهای معطر و ادویه جریان داشته و ایران ما هم که سر راه این شبکه بوده نقش مهمی در این داد و ستد داشته.
راه ادویه این بار نام مجموعه پاییز و زمستان ۹۸ داستان زمین است که لباس هایی با رنگ و نقش ادویه جات را نمایش می دهد که با سوزندوزی دستدوز آراسته شده‌اند. مجموعه‌ی “راه ادویه” یک مجموعه ای بدون-پسماند یا کم-پسماند است، به این معنی که در طراحی و تولید لباسهای این مجموعه با طراحی الگوهای خاص از تولید اضافات پارچه و درنتیجه تولید پسماند پارچه ای جلوگیری کرده ایم.
مطالعه بیشتر