Arghavan Rouzbeh

آبستره، تابستان۹۸:
این مجموعه بر پایه اشکال هندسی منظم و نامنظم پیش رفت، و مقدمه ای بود برای معرفی رویکرد طراحی و تکنیک کار من، بافت های انتزاعی رنگی بسیار شفاف، با سکه های قدیمی تمیز نشده تلفیق شدند و این مجموعه را با ۱۰ تنوع کالا، شامل گوشواره، گردنبند و گل سینه شکل دادند. و در حال حاضر ۴ طرح از این مجموعه در خط تولید باقی مانده است.
مطالعه بیشتر