▪Elham Alirezaei▪

▪Elham Alirezaei▪

تهران

الهام علیرضایی فارغ التحصیل رشته نقاشی است. در این زمینه از سال ۱۳۷۵ با تدریس طراحی، نمایشگاههای انفرادی و گروهی متعدد و نوشتن مقالاتی درباره هنر زنان فعالیت داشته.طراحی جواهر را در مقطعی از زندگی خود بصورت تجربی و با تکیه بر دانش تجسمی و مطالعه در فرهنگ شرق را در هند و در سال ۲۰۰۹شروع و بعد به صورت تخصصی تری به آن ادامه داد. او سعی دارد به تلفیق عناصر مختلف فرهنگی و ایجاد یک ترکیب نو در جواهر سازی معاصر بپردازد. نتیجه این تلاش در گالری های اعتماد، سیحون،اریانا و... به نمایش در امده است.در کنار ان با همکاری با برند کیا برای تولید محتوای جدید زیبایی شناسی در محصولات ترکیبی طلا و نقره از سال ۱۳۹۳ تا کنون به تولید و عرضه اثار متنوعی پرداخته است.
هدف کلی این هنرمند شناساندن پتانسیل های هنر ایرانی در قالب زیور در بازارهای بین المللی می باشد.

ادامه

الهام علیرضایی فارغ التحصیل رشته نقاشی است. در این زمینه از سال ۱۳۷۵ با تدریس طراحی، نمایشگاههای انفرادی و گروهی متعدد و نوشتن مقالاتی درباره هنر زنان فعالیت داشته.طراحی جواهر را در مقطعی از زندگی خود بصورت تجربی و با تکیه بر دانش تجسمی و مطالعه در فرهنگ شرق را در هند و در سال ۲۰۰۹شروع و بعد به صورت تخصصی تری به آن ادامه داد. او سعی دارد به تلفیق عناصر مختلف فرهنگی و ایجاد یک ترکیب نو در جواهر سازی معاصر بپردازد. نتیجه این تلاش در گالری های اعتماد، سیحون،اریانا و... به نمایش در امده است.در کنار ان با همکاری با برند کیا برای تولید محتوای جدید زیبایی شناسی در محصولات ترکیبی طلا و نقره از سال ۱۳۹۳ تا کنون به تولید و عرضه اثار متنوعی پرداخته است.
هدف کلی این هنرمند شناساندن پتانسیل های هنر ایرانی در قالب زیور در بازارهای بین المللی می باشد.

ادامه