جزییات و مشخصات کوه سر عاشق: این طرح بر روی قطعه ای در زیر پیش سینه که به طور عمودی تا پایین پیراهن دوخته میشود، قرار دارد. خطوط موازی عمودی میان دو خط افقی است که در رنگهای مختلفی دوخته میشود و لوزی شکل میباشد و با آینه ترکیب می شود. در منطقه سراوان و سرباز رایج است.
روش نگهداری شرایط خاصی ندارد
جنس / مواد سازنده تکه پارچه سوزندوزی شده قدیمی و قاب و شیشه
وزن محصول ۲۰۰۰ گرم
+ ادامه

محصولات بیشتر از این فروشگاه

همه محصولات این فروشگاه (۳)

همه محصولات این فروشگاه (۳)


×