جزییات و مشخصات این انگشتر تک نسخه هست و‌موجود.
از نقره ساخته شده
قابلیت تغییر سایز در دست
قطعات دستساز هستن و‌بر مبنای متریال قیمت گذاری نمیشوند به همین دلیل وزن محصولات مشخص نیست.
روش نگهداری اگر محصول مجاورت کمتری با آب داشته باشد دیرتر تغییر رنگ میدهد.
تغییر رنگ در حد روشن شدنِ سیاهی ها میباشد.
جنس / مواد سازنده نقره
+ ادامه

محصولات بیشتر از این فروشگاه

همه محصولات این فروشگاه (۵)

همه محصولات این فروشگاه (۵)


×