جزییات و مشخصات مخمل مات بدون سایه
به همراه سوزن دوزی
دست دوز
این محصول به همراه کوسن داخل روکش ارسال میشود
روش نگهداری خشکشویی شود
جنس / مواد سازنده مخمل مات بدون سایه
به همراه سوزن دوزی
+ ادامه

×