جزییات و مشخصات کیفها بر اساس سفارش ساخته میشوند.
قطر دایره ۴۰ سانتیمتر و ضخامت عطف کیف ۵ سانتیمتر است. طول بند کیف هم ۷۵ سانتیمتر است.
روش نگهداری خشکشویی شود
جنس / مواد سازنده نخ پنبه و درصد کمی الیاف مصنوعی
وزن محصول ۵۰۰ گرم
+ ادامه

همه محصولات این فروشگاه (۴)


×