جزییات و مشخصات عرض ۱۷ سانتیمتر، طول ۲۲ سانتیمتر و عمق ۴ سانتیمتر
روش نگهداری با دست شسته شود
جنس / مواد سازنده اشبالت و چرم مصنوعی
+ ادامه

×