جزییات و مشخصات تمام مراحل ساخت، دستی میباشد
این محصول تک هست و با سفارش مجدد ساخته میشود. هر تکه با تکه بعدی متفاوت هست و هر محصول منحصر به فرد هست
جنس / مواد سازنده نقره
+ ادامه

محصولات بیشتر از این فروشگاه

همه محصولات این فروشگاه (۶)

همه محصولات این فروشگاه (۶)

×