جزییات و مشخصات You become responsible, forever, for what you have tamed

روباه : انسان ها این حقیقت را فراموش کرده اند . اما تو نباید فراموشش کنی .
تو تا زنده ای نسبت به چیزی که اهلی کرده ای مسیولی
جنس / مواد سازنده مقوا
+ ادامه

محصولات بیشتر از این فروشگاه

همه محصولات این فروشگاه (۵۲)

همه محصولات این فروشگاه (۵۲)


×