جزییات و مشخصات این محصولات دارای کیفیت بسیار بالایی در مواد بکار رفته هستند. پشت و روی کار کاملا یکسان بوده و هیچ گره ای در کار دیده نمی شود. با خرید این محصول قطعه ای از فرهنگ را با خود همراه خواهید کرد.
روش نگهداری دور از رطوبت نگهداری شوند. به ضربه حساس بوده و تحت فشار زیاد منجوق ها میشکنند.
جنس / مواد سازنده منجوق و نخ ابریشم
+ ادامه

همه محصولات این فروشگاه (۹)

×