جزییات و مشخصات عرض ۱۲ سانتیمتر، طول ۱۸ سانتیمتر و عمق ۴ سانتیمتر
روش نگهداری با اسفنج مرطوب تمیز شود
جنس / مواد سازنده گیاه لویی و پارچه
+ ادامه

همه محصولات این فروشگاه (۱۸)

×