روش نگهداری از قرار دادن اجسام داغ و خیس بر روی میز خودداری شود.
جهت تمیز کردن از دستمال نم دار استفاده شود.
جنس / مواد سازنده چوب روس
+ ادامه

همه محصولات این فروشگاه (۳۰)

×