جزییات و مشخصات طول ۷۵ سانتیمتر، عرض ۷۵ سانتیمتر و ارتفاع ۴۳ سانتیمتر
از تماس محصول با آب خودداری شود
در این محصول به دلیل استفاده از متریال طبیعی امکان وجود تفاوت اندکی در بافت چوب وجود خواهد داشت
جنس / مواد سازنده صفحه چوب روس
پایه آهن خام
+ ادامه

محصولات بیشتر از این فروشگاه

همه محصولات این فروشگاه (۱۰)

همه محصولات این فروشگاه (۱۰)

×