جزییات و مشخصات این محصول دارای آبکاری کروم میباشد و در صورت تماس با آب اکسید میشود
جنس / مواد سازنده مهره آهنی با آبکاری کروم
+ ادامه

محصولات بیشتر از این فروشگاه

همه محصولات این فروشگاه (۱۱)

همه محصولات این فروشگاه (۱۱)


×