جزییات و مشخصات به دنبال ایده های جدیدی برای تولید شمع بودیم؛ ایده هایی که از تبدیل‌ شمع (پارافین) به فرم های آشنای دیگر کمی فراتر برود و به طراحی بیشتر توجه شود و همزمان بتواند تاکیدی بر کارکرد اصلی شمع یعنی انتشار نور داشته باشد.
به عنوان اولین طرح، چراغ تونلی که کاربردی همخوان با شمع دارد را به بستری برای ارایه شمع تبدیل کردیم که نتیجه
تولید شمعی با فرم ساده و کاربردی شد.
روش نگهداری شرایط عادی محیطی
جنس / مواد سازنده شیشه/پارافین
وزن محصول ۶۰۰ گرم
+ ادامه

محصولات بیشتر از این فروشگاه

همه محصولات این فروشگاه (۶)

همه محصولات این فروشگاه (۶)

×